تبلیغات در تلگرام و افزایش ممبر

هفدف از افزایش ممبر تلگرام

برخی از نظرات
مشتریان ما!

همیشه به کاربران گفته ایم هدف بالا بردن تعداد ممبر تلگرام شما نیست ما اینجا هستیم تا با روشی تاثیر گذار باعث افزایش فروش و مشتریان شما در تلکرام بشویم از این رو توقع ارایه خدمات ارزان بی کیفیت را از ما نباید داشت
خرید ممبر پروکسی تلگرام

خرید ممبر پروکسی تلگرام
بالاترین کیفیت ممبر و عضوگیری

خرید 1000 ممبر پروکسی تلگرام
300.000 تومان / تخفیف ویژه به مدت 3 روز
در این روش کانال شما در بالای لیست چت های کاربران متصل به پروکسی به عنوان اسپانسر قرار میگیرد تا زمانی که عضو گیری کامل شود

اضافه شدن دلخواه بازدید حدود 10.000 نفر به ازای هر 1000 عضو ، عضورت بعد از مشاهده مطالب کانال

خرید + شروع آنی
خرید 2000 ممبر پروکسی تلگرام
550.000 تومان / تخفیف ویژه به مدت 3 روز
در این روش کانال شما در بالای لیست چت های کاربران متصل به پروکسی به عنوان اسپانسر قرار میگیرد تا زمانی که عضو گیری کامل شود

اضافه شدن دلخواه بازدید حدود 10.000 نفر به ازای هر 1000 عضو ، عضورت بعد از مشاهده مطالب کانال

خرید + شروع آنی
خرید 3000 ممبر پروکسی تلگرام
800.000 تومان / تخفیف ویژه به مدت 3 روز
در این روش کانال شما در بالای لیست چت های کاربران متصل به پروکسی به عنوان اسپانسر قرار میگیرد تا زمانی که عضو گیری کامل شود

اضافه شدن دلخواه بازدید حدود 10.000 نفر به ازای هر 1000 عضو ، عضورت بعد از مشاهده مطالب کانال

خرید + شروع آنی
خرید ممبر تلگرام واقعی و ایرانی کانال

ممبر واقعی وفعال کانال تلگرام
ممبر ایرانی درجه 2

خرید 1000 ممبر ایرانی کانال درجه2
150.000 تومان / 20% ممبر هدیه برای جبران ریزش
در این روش کاربران بصورت مستقیم وارد کانال شما خواهند شد و تمامی ممبر ها + هدیه ها واقعی و ایرانی هستند

اضافه شدن دلخواه ولی بدون هدفمندی جغرافیایی ، جنسیتی و موضوعی از طریق تبلیغ کانال شما در کانال های پر بازدید تلگرام

سفارشات آنلاین به صورت خودکار در هرزمان از شبانه روز شروع خواهند شد در صورت نیاز به مشاوره میتوانید همین حالا با ما تماس بگیرید
خرید + شروع آنی
خرید 3000 ممبر ایرانی کانال درجه2
400.000 تومان / 20% ممبر هدیه برای جبران ریزش
در این روش کاربران بصورت مستقیم وارد کانال شما خواهند شد و تمامی ممبر ها + هدیه ها واقعی و ایرانی هستند

اضافه شدن دلخواه ولی بدون هدفمندی جغرافیایی ، جنسیتی و موضوعی از طریق تبلیغ کانال شما در کانال های پر بازدید تلگرام

سفارشات آنلاین به صورت خودکار در هرزمان از شبانه روز شروع خواهند شد در صورت نیاز به مشاوره میتوانید همین حالا با ما تماس بگیرید
خرید + شروع آنی
خرید 5000 ممبر ایرانی کانال درجه2
500.000 تومان / 20% ممبر هدیه برای جبران ریزش
در این روش کاربران بصورت مستقیم وارد کانال شما خواهند شد و تمامی ممبر ها + هدیه ها واقعی و ایرانی هستند

اضافه شدن دلخواه ولی بدون هدفمندی جغرافیایی ، جنسیتی و موضوعی از طریق تبلیغ کانال شما در کانال های پر بازدید تلگرام

سفارشات آنلاین به صورت خودکار در هرزمان از شبانه روز شروع خواهند شد در صورت نیاز به مشاوره میتوانید همین حالا با ما تماس بگیرید
خرید + شروع آنی